Escoltar

Projectes i contractes

  • "PCTIB-2005GC1-15. Grups Competitius", 2006-2008. Investigador principal: Francisco Muñoz Izquierdo. Grups Competitius del Govern de les Illes Balears. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern Balear. Projecte.
  • PCTIB-2005 GC1-15 - "Grup de Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs", 2006-2008. Investigador principal: Francisco Muñoz Izquierdo. Programa per al foment de la investigació interinstitucional (Projectes d'R+D+I per a grups emergents i competitius de les Illes Balears). Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern Balear. Projecte.