Projectes i contractes

  • 025FC2010 - "Les eines dels investigadors per identificar i caracteritzar substàncies: Cromatografía en columna i colorimetria, dues tècnicques per separat i quantificar substàncies", 2010. Investigador principal: Josefa Donoso Pardo. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern Balear. Projecte.