Escoltar

Serveis oferts

  • Estudis teòrics i pràctics sobre estabilitats de composts adreçada a indústries farmacèutiques o per laboratoris.
  • Modelat molecular: disseny de molècules per a un cas concret.