Escoltar

Tècniques o instrumental

  • Espectròmetre de resonància magnètica nuclear.
  • Espectròmetre d'infraroig.
  • Espectròmetre d'UV-visible.
  • Cromatografia líquida d'alta resolució.
  • Espectròmetre de fluorescència.