Escoltar

Tesis i treballs d'investigació

  • Girona Llobera, Miguel Angel, "Estudio de la fijación del AMP a la fosforilasa b". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 1985. Tesina de llicenciatura.