Escoltar

Tesis i treballs d'investigació

  • Vilanova Canet, B., "Estudio químico-físico del mecanismo de la hidrólisis básica de los antibióticos beta-lactámicos". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 1993. Tesi doctoral.
  • Vilanova Canet, B., "Estudio cinético de la hidrólisis básica de cefalosporinas". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 1993. Tesi doctoral.