Escoltar

Tesis i treballs d'investigació

  • Catalina Caldés Melis, "Estudis químico-físics de les transicions electròniques d'anàlegs de la piridoxamina i de la seva reacció amb el formaldehid". Universidad de las Islas Baleares, Espanya, 2009. Tesi de Màster.