Escoltar

Tesis i treballs d'investigació

  • Joan Mas Montserrat, "Estudi de l'efecte de la temperatura sobre les interaccions entre carbohidrats i anells aromàtics". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2016. Treball de Fi de Grau.
  • Cerrillo Moranta, Antonia, "Estudio computacional mediante la teoría del funcional de la densidad de la capacidad de inhibición de productos de glicación avanzada de la piridoxamina". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2016. Tesi de Màster.
  • Ramis Cortés, Rafael, "A DFT study on the complexation of metal cations by the protein alpha-synuclein". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2016. Tesi de Màster.
  • Antoni Salom Català, "Degradació atmosfèrica del isoprè pels radicals hidroxil i nitrat.". Universidad de las Islas Baleares, Espanya, 2016. Treball de Fi de Grau.